Search

 passt naar C, C passt naar B, B geeft bal naar A die reeds een vooractie maakte op de flank, waarna A de bal voorzet voor doel. C & B hebben ondertussen hun positie ingenomen voor doel en één van beiden probeert te scoren. Variatie kan zijn dat C & B elkaar kruisen bij het innemen van hun positie voor doel. Coachen op juiste timing van voorzet op doel door speler A. We werken in groepjes van drie spelers.