Search

• Explosieve capaciteit / Herhaald kort sprintvermogen

• Afstanden tussen de potjes bedraagt 20 meter

• Aan elk potje een speler zonder bal, aan het witte potje twee spelers waarvan één met bal (de spelers die starten zonder bal leggen hun bal in de buurt vanwaar ze starten zodat er na een slechte pass onmiddellijk verder gespeeld kan worden).

• Diagonale passing van speler naar speler.

• In beide richtingen uitvoeren

Explosive capacity / Repeated short sprint power

• Distances between the jars is 20 meters

• To each pot a player without a ball, to the white pot two players of which one with a ball (the players who start without a ball place their ball near where they start so that after a bad pass they can continue playing immediately).

• Diagonal fit from player to player.

• Perform in both directions