Search

 The group is divided into two squares and do a step and pass form in 3 series.
- The warming is started quietly and as the warming progresses, the intensity is increased.
- In sequence 1, the ball is passed from 1→2→3→4 after checking. 
After the pass, the player switches to A→B→C→D, between which he does a physical exercise.
- In sequence 2, the ball is played from inside to outside, first with control then in one time. Everyone follows his ball. 
After playing, a physical exercise is done. The intensity is increased.
- In series 3, the emphasis is on a fast ball circulation, after a pre-action asking the ball and bouncing well in one time. The ball is played in 1 or 2 times. The ball is moved from 1→2→3→4→5→6→6→7→8→1,...
- The exercises are normally finished with 2 balls and are performed counterclockwise and clockwise.

• De groep wordt verdeeld over twee vierkanten en doen een pass- en trapvorm in 3 reeksen.
• De opwarming wordt rustig ingezet en naarmate de opwarming vordert, wordt de intensiteit verhoogd.
• In reeks 1 wordt de bal na controle doorgespeeld van 1→2→3→4. 
Na de inspeelpas wordt er gewisseld met A→B→C→D, waartussen er een lichaamsoefening wordt gedaan.
• In reeks 2 wordt de bal van binnen naar buiten gespeeld, eerst met controle daarna in één tijd. Iedereen volgt zijn bal. 
Na het inspelen wordt een lichaamsoefening gedaan. De intensiteit wordt verhoogd.
• In reeks 3 ligt de nadruk op een snelle balcirculatie, na een vooractie de bal vragen en goed kaatsen in één tijd. De bal wordt doorgespeeld in 1 of 2 tijden. Er wordt doorgeschoven van 1→2→3→4→5→6→7→8→1,…
• De oefeningen worden normaal met 2 ballen afgewerkt en worden tegen wijzer in en in wijzer in uitgevoerd